W E L K O M O P D E S I T E V A N D E
t w a a l f v o e t s j o l l e n c l u b b e l g i ë

*****

18 mei 21

THE FINAL COUNTDOWN

52 dagen te gaan

Beste 12-voetjol-ler/ster,

Niettegenstaande de aanhoudende Corona-tegenwind, hebben we de ganse voorbije over-time organisatieperiode niet stil gezeten.

We hopen dan ook om onze Centennial, (onze 12-voetsjol-Jubeleum-editie ), net zoals de Olympische spelen, deze zomer te kunnen laten doorgaan.

Ondertussen hopen we de vaccinatie-wind in de zeilen te krijgen en hopen we – net zoals jullie waarschijnlijk – op een ‘normale’ zeilzomer.
Dat alles onder de eventueel opschortende voorwaarden van de overheid doorgaat hoeft niet gezegd.
De Centennial organisatie verzekerd echter een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld moest de Centennial niet kunnen doorgaan.
Dus inschrijven maar !

Met vriendelijke zeewindgroet,

namens de twaalfvoetjollenclub.be


Philippe, Eric en het organisatieteam

2019
ONE YEAR TO GO

02 apr 19

INTRO
Toen ik, nu iets meer dan tien jaar geleden, dankzij het project Archonaut (een sociaal project voor werklozen die het beroep van scheepstimmerman aanleerde, een replica maakte op basis van een 12voetsjol-wrak), voor het eerst in aanraking kwam met dit zeilbootje, was mijn hart direct verkocht.


lees meer
30 mei 19

BELGISCHE 12 VOETS JOLLENCLUB BOVEN WATER
De belgische zeilwereld is een organisatie rijker.
Deze zomer kwam de 12 voets jollenclub boven water.
Dat gebeurde zowat letterlijk bij het admiraalzeilen van de 12 voets jollen tijdens Oostende voor Anker. Alhoewel het om een nieuwe vereniging gaat, kan deze terugkijken op een niet onaardige traditie.De 12 voets jol die het hart en de ziel van de vereniging uitmaakt, stamt uit 1913.

lees meer

*****

30 mei 19

A D M I R A A L Z E I L E N V A N
1 2 V O E T J O L L E N C L U B T I J D E N S
O O S T E N D E V O O R A N K ER 2 0 1 9


lees meer

*****

30 mei 19

W A L C O M M E N T A A R
I N T E R N A T I O N A L
1 2 - F O O T D I N G H Y


lees meer

*****

30 mei 19

DANKWOORDJE

Beste 12 voetsjollenvrienden,
Hartelijk dank voor jullie deelname en medewerking aan dit bijzonder evenement van “One Year to Go”.
De opkomst van aanvankelijk 13 boten werd in de laatste week, gezien de slechte weersvoorspellingen, herleid tot 8. Maar in het Frans zegt men “les absents ont tord !” trouwens in Oostende is het altijd mooi weer !


lees meer

*****

laatste update
18 mei 2021

toegevoegd
THE FINAL COUNTDOWN
centennial schedule & NOR

*****

2021
Beste Twaalfvoeters
en Jollenaars

11 feb 21

Na een succesvolle algemene repetitie in 2019 stonden we in 2020 rond deze tijd klaar om onze Centennial in 2020 te laten uitgroeien tot een evenement waar ze in 1920 hadden naar opgekeken maar ...
Moeder natuur had ons korte tijd later heel wat anders te bieden dan onze broodnodige water en wind elementen waarmee we al ruimschoots tevreden waren geweest.
Hopelijk wordt 2021 niet wat 2020 geweest is voor de wereld en kunnen we binnenkort de tros van verleden jaar oppakken en onze aangepaste 2020 NE planning aan jullie bekend maken.
Wij schakelen in ieder geval tijdelijk over naar de 'optimistenklasse' en plannen in de veronderstelling dat alles een normaal verloop zal kennen.
In ieder geval Save the Date en anders horen en zien we het wel !
Alleszins Optimistische 12-Voetsjollen-groeten,

Philippe, Eric en het organisatieteam

30 jun 20

1920 : Olympische spelen in Oostende

Ivan Van Hyfte
lees meer

*****

30 jun 20

Le Jol ... België en de
Olympische geschiedenis

Bert Hamminga
lees meer

*****

10 jul 20

100 jaar geleden was
Oostende decor voor Olympisch zeilen

Marc Loy
Krant van West-Vlaanderen

lees meer

*****

05 mar 20
Emma Plasschaert
wordt meter van de 12voetsjollenclub.be

Op 5 maart aanvaardde de Oostendse Olympische zeilster Emma Plasschaert het meterschap van de 12voetsjollenclub.be.
Op de foto onze meter tezamen met voorzitter Philippe Royaux.

*****

*****

15 mei 19

BOATING PARTNER NEWS
Marina Yachting Center
Wie zeilplezier stimuleert, verdient onze steun .45 jaar enthousiast medewerker aan het eenheidsklassezeilen.

lees meer

*****